• Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0986355776
  • Email:
   tranthioanh.bkx@gmail.com
 • Phạm Quỳnh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Lịch sử
  • Điện thoại:
   0986765198
  • Email:
   phamngoc75@gmail.com
 • Vũ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987012002
  • Email:
   vuthimen2810@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội